Byggkonflikten växer efter lockout

1:37 min

När Sveriges Byggindustrier nu svarar med lockout på fackförbundet Byggnads strejk så växer konflikten drastiskt. Lockouten berör uppemot 12 000 byggjobbare, men den siffran kan hamna på 20 000.

Sveriges Byggindustrier säger att man skyddar sina medlemsföretag.

– Det går ju inte att ha ett betalningsansvar för löner för arbetstagare som är medlemmar i en facklig organisation och där kolleger är uttagna i strejk på ett som gör att de hindras i sitt arbete, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Byggnads ordförande Johan Lindholm verkar inte överraskad över lockouten.

– Nu får de den storstrejk de pratat om och velat ha hela tiden, säger han.

För Byggnads gäller det nu att analysera vad konflikten innebär. Om det blir några motåtgärder utöver strejken och i så fall vilka vill inte förbundsordföranden gå in på nu, men det kan komma.

– Det finns fler verktyg i den här verktygslådan, men exakt var det kommer att hamna är för tidigt att säga nu, menar Jonas Lindholm, som säger att hans mål är att komma tillbaka till förhandlingsbordet så snart som möjligt.

– Det är vad jag haft för ögonen hela tiden, betonar han.

Konflikten handlar i huvudsak om lönenivåer och lönesystem. Byggnads har krävt 3,2 procent i lönehöjning, vilket överstiger de 2,2 procent som industriarbetarna fått i höjning i sitt färska avtal. Byggnads slåss också hårt för att behålla sitt lönesystem med ackord.

I det varsel som Byggnads lade finns en upptrappning. Om konflikten fortsätter handlar det om att totalt cirka 2 600 byggjobbare tas ut i strejk.

Lockouten från Sveriges Byggindsustrier träder i kraft om en dryg vecka, den 22 april. Men det finns obesvarade frågor om vad dagens lockout innebär, hur många den omfattar och vad den kan leda till.

När Byggnads i dag tog ut 1 650 byggnadsarbetare i strejk så svarade arbetsgivarna att detta i realiteten handlar om att ett normalt arbete inte kan utföras på över 500 byggarbetsplatser. På de här arbetsplatserna hindras närmare 10 000 anställda att utföra sina jobb.

Det är så långt som arbetsgivarsidan hunnit hittills i sitt arbete med att kontakta medlemsföretagen för att få svar på hur de berörs av strejken.

– Men det finns betydligt fler som är indirekt berörda som vi ännu inte kunnat identifiera. Vi har gjort en analys, en preliminär bedömning, och då hamnar vi på 20 000, säger förhandlingschefen Mats Åkerlind.

Men den siffran handlar det om att i stort sett alla viktiga medlemsföretag, som kranföretag och leverantörer av betongpumpar, dras in i konflikten. Frågan är då om Sveriges Byggindustrier tänker lockouta alla byggjobbare om dessa företag drabbas av strejken.

– Vi har inte tagit ställning till den frågan så jag kan inte svara på det. Vi har lagt det här varslet nu så får vi se var det leder oss, säger Mats Åkerlind.