Allt fler vill studera i Örebro

Allt fler väljer Örebro Universitet som första alternativ när de ska studera.
Inför höstterminen ligger Örebro Universitet över genomsnittet, med två och en halv sökande per plats. Genomsnittet i Sverige är två sökanden per plats. Sett till antalet studenter så är det över 500 fler förstahandssökanden till Örebro universitet i år än förra året. Fast över 400 av dem har sökt till ett program som man läser på distans, nämligen sociomonprogrammet. För första gången finns psykologprogrammet i Örebro, och dit har över 200 personer sökt. Men det finns bara 32 platser. Sjuksköterskeprogrammet är ännu populärare. Det har utökats från 60 till 90 platser, ändå blir 150 sökanden utan plats.