Tyskland kritiskt mot Europeiska centralbankens penningpolitik

1:51 min

I dag reser Tysklands finansminister till Washington för möten med G20-gruppen och Internationella valutafonden. Han hoppas kunna övertyga fler om att det är dags att stävja flödet av stimulanspengar.

Från den tyska bank-och finansmarknaden hörs allt mer högljudd kritik mot Europeiska Centralbankens stimulanspolitik. Nollräntan urholkar spararnas tillgångar och framtida pensioner och de miljarder som ECB pumpar ut varje månad för att stimulera de europeiska ekonomierna har inte avsedd verkan.

Det hävdar kritikerna som varnar för att de billiga krediterna orsakar problem istället för att lösa dem. Tillgången till billigt kapital riskerar att skapa nya bubblor argumenterar de och pengarna blir beroendeframkallande.

Missnöjet delas av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble som jämför med ett drogberoende som måste brytas varsamt. Efter att den amerikanska centralbanken har börjat höja räntan om än marginellt, är det också dags för Europa att ta första steg i den riktningen har han sagt inför de kommande mötena i Washington med G20-gruppen och internationella valutafonden, där han hoppas vinna stöd för sin linje.

Samtidigt håller Schäuble fast vid, den i Tyskland närmast heliga, principen om centralbankers oberoende. Han uppmanar ekonomer och politiker som deltar i den allt livligare debatten att inte ifrågasätta ECB och dess chef Mario Draghi.

Den tyske finansministern välkomnar avslöjandet av de så kallade Panama-pappren. Det hjälper till att öka trycket säger Schäuble som också har med sig en 10-punktsplan för att bekämpa skattesmitning till Washington.

Transparenta register över de verkliga ägarna till brevlådeföretag och automatiskt informationsutbyte om intäkterna i sådana företag är ett par av punkterna som Wolfgang Schäuble hävdar är mer effektiva än att rakt av förbjuda verksamheten.