Sverige

Ojämlik vård för spridd bröstcancer

2:03 min

Vården i Sverige är illa rustad för att ta hand om patienter som lever med bröstcancer och nu kräver Bröstcancerföreningarnas riksorganisation en mer enhetlig vård över landet. 

Det saknas en gemensam nationell vårdplan för kvinnor med spridd bröstcancer och såväl behandlingsmetoder som tillgången till nyare och effektivare läkemedel varierar i olika delar av Sverige. Därför vill Bröstcancerföreningarnas riksorganisation se ett gemensamt register över alla patienter.  

– Då skulle man kunna se att man behandlar den här gruppen någorlunda enhetligt, så att man inte får sämre behandling i någon del av landet, eftersom man kan göra så otroligt mycket för den här gruppen, säger Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Radiumhemmet.

Drygt 5 000 kvinnor lever med spridd bröstcancer, och under de senaste åren har flera nya läkemedel kommit som ger ökad överlevnad för vissa former av sjukdomen. Men det finns ingen nationell vårdplan och behandlingsmetoderna varierar över landet. Också tillgången till nyare mediciner är mycket olika. 

– Det är olyckligt. Det gäller liksom att om man har den formen av sjukdomen är det viktigt att man får ett målinriktat läkemedel, som tyvärr, som alla cancermediciner, är fruktansvärt dyra, säger Elisabet Lidbrink.

Anna Lena Lundin var bara 42 år när hon fick sin cancerdiagnos för fyra år sedan och då fick hon ett tydligt behandlingsprogram, men när sjukdomen hade spritt sig, blev läkarna mer osäkra om vilken behandling som var bäst.

– Jag tror att man har ju satsat mycket och har ju lyckats väldigt bra i Sverige med dem som insjuknar första gången och satsat pengarna på det. För oss som återkommer så blir det ju ändå ett slags misslyckande att vi får tillbaka sjukdomen, säger hon och säger också att hon skulle välkomna en nationell vårdplan.

–Jag tror framförallt att det skulle kunna leda till vårdplaner även för spridd bröstcancer så att vi får någorlunda lik vård oavsett var vi bor i Sverige. Nu är det väldigt olikt, till och med mellan olika läkare i samma landsting. Mer en samordning av läkemedel som kommer men också hur man använder de som finns på ett mera jämlikt sätt över hela landet, det tycker jag vore väldigt bra, säger Anna Lena Lundin.