Jönköping

Låga elpriser slår hårt mot vindkraftverken

1:43 min

Lågt elpris i kombination med lågt pris på elcertifikat har lett till att många ägare av vindkraftverk har det ekonomiskt tufft just nu.

Bristande lönsamhet har lett till att många som har lite mindre och äldre vindkraftverk istället väljer att plocka ner verken och sälja dem utomlands.

– Det har blivit ett 30-tal ungefär som vi tagit ner de senaste åren, och de flesta är mellan 30 och 40 meter höga, säger Erik Josefsson på ES Power som specialiserat sig på att montera ner vindkraftverk.

Ett av vindkraftverken i länet som påverkats ligger på Visingsö och har ägts av Jönköping energi. Vindkraftverket är drygt 20 år gammalt men på grund av det låga elpriset så anser Jönköping energi att det inte längre är lönsamt att driva vidare verket.

Just det här vindkraftverket på Visingsö kommer monteras ner och sen säljas till Italien, där det enligt Anders Alvin på Jönköping energi kommer göra mer nytta.

– Det är skillnad i stödsystem, sedan har de högre elpris än vad vi har. Det känns konstigt, något annat kan jag inte säga, förklarar Anders Alvin.

I dag är det främst stora vindkraftsbolag som driver stora vindkraftsparker som är lönsamma och tjänar pengar på vindkraften. Men för de mindre producenterna som kanske driver något enskilt vindkraftverk är det desto tuffare. Många har drabbats och det har fått konsekvenser, enligt Tomas Hallberg på branschföreningen Svensk vindenergi.

– Många har det väldigt svårt och driver sin verksamhet med underskott.