Miljonsatsning på språkutbildning ska hjälpa vården

1:40 min

Uppsala län har fått nio miljoner kronor i EU-stöd för att personer med bristande kunskaper i svenska ska få bättre möjligheter att jobba inom vård och omsorg.

Det är Monica Söderström – på regionförbundet här i Uppsala län – som samordnar den här satsningen.

– Det är ju personer som vill jobba inom vård och omsorg, men inte har svenska som förstaspråk och det är ju för att utveckla det svenska språket tillräckligt bra för att vara kvalificerad för att jobba inom vården, säger hon.

Med i det här projektet är landstinget tillsammans med sex av länets kommuner – Östhammar, Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Heby och Enköping – och bakgrunden till satsningen är dels behovet av personal inom vård och omsorg här i länet, dels att kraven på goda språkkunskaper är stora just inom vården.

– Vi har krav från statligt håll, med Socialstyrelsens regler om vad man behöver kunna, skriva och dokumentera. Varje person i vård- och omsorgsyrken behöver kunna göra det, social dokumentation. Och man behöver även kunna kommunicera, både med anhöriga och med patienter på det svenska språket för att vara anställningsbar, säger Monica Söderström.

Det handlar både om att utbilda språkombud som kan handleda personal på arbetsplatserna OCH att se till att utbildningarna blir bättre på att ge eleverna de språkkunskaper som behövs. Så att den som har rätt kompetens för jobbet inte ska hindras av bristande språkkunskaper.

– Så att vi tänker i alla led. Att utveckla de på arbetsplatserna som behöver stöttning i det svenska språket, för att klara arbetsuppgifterna. Men sedan redan från första start, personer som kan tänka sig att utbilda sig för att jobba inom vård och omsorg. Att man redan under utbildningstiden får tillräcklig stöttning för att utveckla det svenska språket, så att man efter utbildning kan gå direkt till en anställning, säger Monica Söderström på Regionförbundet.