Försvaret ångrar markförsäljning vid Trälge

Marken vid Trälge i Fleringe kommer inte att säljas. Det 350 hektar stora området, där det tidigare funnits ett skjutfält, har Naturvårdsverket varit intresserad av att köpa för att göra till nationalpark.

Men efter att Försvarsmaktens beslut att rusta upp på Gotland så väntas området kunna bli övningsområdet för militären igen.

-Något definitivt beslut har vi inte fått, men det är inte längre aktuellt att sälja området, det säger Karl Martin Svärd på Fortifikationsverket, som äger marken.