För lite nattpersonal på äldreboende

Dragonens äldrecenter i Umeå kritiseras av IVO, inspektion för vård och omsorg, eftersom nattbemanningen varit för låg

Enligt anmälan har anhöriga påtalat brister från äldrecentret i över ett års tid, bland annat att det saknats stöd och närvaro vid boendes sista tid i livet.

Under nattetid har bemanningen varit en sköterska på 16 boende, vilket IVO kritiserar och understryker vikten av att säkerställa den bemanning som krävs.