Skolpolitiker i Eskilstuna om stora barngrupper: Personaltätheten har ökat

3:44 min

Jari Puustinen, (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden vill få ner antalet barn i grupperna på förskolorna i Eskilstuna, men han hävdar att personaltätheten ökat och att personalens kompetens blivit bättre. 

Ingen kommun i Sörmland lever upp till Skolverkets rekommendationer om hur stora barngrupperna bör vara. Störst barngrupper är det i Eskilstuna.

– Vi har länge försökt få ner antalet barn i barngrupperna, men Eskilstuna har vuxit, fler barn i förskolan, vi har byggt ut avdelningar, men vi har inte lyckats få ner antalet. Men vårt fokus har de senaste åren har varit att titta på hur personaltätheten ser ut och där börjar vi se andra siffror som är väldigt positiva, säger Jari Puustinen, (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han tycker inte att det är bra med storleken på barngrupperna, men framhåller att personaltätheten i förskolan har ökat. Mellan 2014 och 2015 gick Eskilstuna från att ha 16,2 barn per förskollärare till att ha 14,9 barn per lärare, enligt Skolverkets siffror.

 – Vi har fått in fler medarbetare per barn och det är det viktigaste. Skolverket säger ju också att kompetens och utveckling är den viktigaste delen och där ser vi också en förbättring. Att minska ner barngrupperna innebär en massiv utbyggnad av förskolorna. Vi har en utbyggnad för att möta den befolkningsökning vi har, vi får fler fristående förskolor, men samtidigt ska man komma ihåg att det viktiga är personalens kompetens.