Kungsbacka ökar bostadsbyggandet rejält

800 nya bostäder per år istället för tidigare 500. Det vill Kungsbackapolitikerna bygga.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ge KS-politikerna i uppdrag göra det som behövs för att öka bostadsbyggandet ordentligt. Politikerna i kommunstyrelsen vill bygga mellan 700 och 800 bostäder per år mellan 2016 och 2020, vilket betyder 4000 nya hem på en femårsperiod.

Anledningen till det högre tempot i bostadsbyggande det här är den stora bostadsbristen som blivit ännu mer akut eftersom det också behövs bostäder till människor som flytt och hamnat i Kungsbacka.

Sista ordet är dock inte sagt, för frågan ska avgöras i kommunfullmäktige först.