Miljöarbete i Östersjön sågas

1:59 min

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Trots många EU-miljarder för en renare Östersjö har resultatet blivit klent. Det visar Europeiska revisionsrättens granskning av åtgärder mot övergödning.

Rapporten bekräftar det som forskarna sett, enligt Annika Svanbäck, forskare vid Baltic Eye på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet:

– Östersjön har stora problem med övergödning. Det är främsta problemet för Östersjön. Vill vi ha en friskare Östersjö behöver vi minska näringstillförseln, säger Annika Svanbäck.

Många EU-miljarder
EU-revisorerna har besökt Finland, Lettland och Polen och följt upp övriga EU-länder kring Östersjön.

EU betalade bidrag på 4,6 miljarder euro, eller drygt 44 miljarder kronor, på sju år till de fem medlemsstater som gränsar till Östersjön, för att rena avloppsvatten. Dessutom delfinansierade EU olika projekt i Ryssland och Vitryssland. En del av ett annat EU-stöd, landsbygdsprogrammet, var också tänkt till vattenrening.

Stort problem med övergödning
Det mesta av det kväve och fosfor som hamnar i Östersjön, kommer via utsläpp till floder och andra vattendrag. Övergödningen orsakar bland annat algblomning.

Framförallt två sektorer lyfts fram som ursprung till de gödande ämnena; avlopp och jordbruk. EU-revisorerna kritiserar att flera länder tillåter lantbrukarna sprida överflöd av gödsel, och för bristande regelverk. I Polen krävs till exempel inga miljötillstånd för större gårdar.

Planer saknas
I december 2015 skulle det ha funnits nationella planer för att minska tillförseln av gödande ämnen. Bara Finland har en sådan plan. Trots internationella överenskommelser hade utsläpp av kväve och fosfor minskat mycket lite, istället har de ökat i några länder.

I Sverige har utsläppen av de här ämnena minskat något men ingen har gjort tillräckligt, menar revisorerna. Med Sveriges långa Östersjökust borde en större del av markerna ha regler för att hindra att gödande ämnen läcker till Östersjön, menar revisorerna.