Rekordstor befolkningsökning

1:37 min

Under 2017 passerar Sveriges befolkning 10 miljoner, och år 2060 pekar prognosen mot 12.9 miljoner.

Siffrorna kommer från en prognos av Statistiska centralbyrån, SCB, där Lena Lundkvist är demograf.

– Det är bara enstaka år på 1800-talet det varit högre befolkningstillväxt än vi väntar oss de närmaste åren.

Födelseöverskott, stigande ålder men framför allt migrationen är förklaringar till att Sveriges befolkning nu ökar med ungefär 150 000 per år för att passera 13 miljoner år 2060.

Även det en högre siffra än fjolårets prognos säger Lena Lundkvist.

– Just flyktingar har en större benägenhet att stanna kvar i landet än vad arbetskraftsinvandrare eller studenter har. Men även förändrade regler i migrationspolitiken spelar in.

En befolkning på tio miljoner trodde SCB skulle nås i år, men den nivån överskrids nog först 2017 – paradoxalt kan tyckas, men en förklaring är köerna till Migrationsverket som inte hinner behandla alla asylärenden och många väntar på besked om permanent uppehållstillstånd.

Vad gäller könsskillnader var fjolåret det första med fler män än kvinnor i Sverige, och den trenden tror Lena Lundkvist kommer förstärkas på kort sikt på grund av migrationen.

– De senaste åren har vi också haft en hög nettoinvandring av män och den tror vi kommer fortsätta några år. Men på lång sikt har inte migrationen så stor inverkan på könsfördelningen, för det är även fler män som utvandrar, säger Lena Lundkvist