Revision

Sametingsordföranden tar lätt på revisorskritik

Sametinget har fått allvarliga anmärkningar från Riksrevisionen för sin årsredovisning för 2015. Pengar för kultur, rovdjurs- och foderersättningar har hanterats fel.

Årsredovisningen uppfyller inte reglerna och Sametinget har överskridit sina befogenheter slår Riksrevisionen fast i sin granskning. Men styrelseordförande Håkan Jonsson tar inte så allvarligt på kritiken.

Riksrevisionen granskar årligen årsredovisningen för 230 olika myndigheter – i år får 14 myndigheter en så kallad modifierad revisionsberättelse, det vill säga att revisorn har hittat anmärkningar.

Två av dessa är Sametinget och Sameskolstyrelsen. Sameskolstyrelsen har överskridit sitt anslag med 3,7 miljoner kronor samt redovisat intäkter och kostnader felaktigt.

Sametinget får tre anmärkningar:

  • Sametinget har felaktigt flyttat över rovdjursersättningar till renägare för 1,1 miljon kronor från 2015 till 2016 års bokföring,
  • Sametinget har bokfört 500 000 kronor i foderersättningar till renägare felaktigt,
  • Sametingets kulturnämnd har fördelat 12 miljoner kronor utan bemyndigande, det vill säga innan riksdagen och regeringen formellt slagit fast sametingets budget.

Detta sammantaget innebär att Sametinget formellt överskridit både sin budget och sina befogenheter. Så här skriver Riksrevisionen i sin rapport:

Årsredovisningen bedöms därmed inte vara upprättad enligt gällande regelverk och ger inte en rättvisande bild av förhållandet. Vidare har myndigheten överskridit sina befogenheter avseende anslagskrediten respektive beställningsbemyndiganden.

Sametingets styrelseordförande, Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna är inte alltför bekymrad över anmärkningarna.

- Naturligtvis vill man inte ha kritik men jag tycker inte de två saker man anmärkt på är några stora saker. Men rätt ska vara rätt så vi får se till att ändra på det till nästa år, säger Jonsson.

Två av anmärkningar berör anslaget till rennäringen och Håkan Jonsson påpekar Sametinget helt enkelt får för lite pengar.

- När vi har en vinter med många rovdjur och dåligt bete så räcker inte budgeten till.