E4:ans underhåll privatiseras

Vägverket tänker erbjuda bland annat de privata byggföretagen att ansvara för underhåll och reparationer av delar av E:4an genom länet. Det är första gången som vägverket på det här sättet släppt ifrån sig ansvaret för en väg i länet. Entrepenaden skall gälla under åtta år är det tänkt.