Småländsk hemsida i EG-domstolen

Ett mål som kan få stor betydelse för vad du får läsa på hemsidor på nätet i framtiden, har varit upp i EG-domstolen i Luxemburg tidigare i dag.
Det är eksjöadvokaten Sture Larsson som försökt övertyga domstolen om att man gått för långt i Sverige, när man stiftat personuppgiftslagen. Under tre timmar i dag har Sture Larsson pratat med höga jurister vid EG-domstolen i Luxemburg om huruvida det var rätt eller fel att man kunde läsa om vaktmästarens vrickade fot på en hemsida för Alseda pastorat. Frågan är om det var ett brott mot lagen att skriva att vaktmästaren verkligen vrickat foten. Visserligen har svenska domstolar kommit fram till att det stred mot personuppgiftslagen. Men det är inte vilken lag som helst. Det är en av alla de lagar som stiftats för att anpassa Sverige till lagarna i Europa. Och där har svenska myndigheter varit för ivriga enligt Sture Larsson - som i tre timmar alltså försökt övertyga juristerna i Luxemburg om att den svenska personuppgiftslagen inte fullt ut har stöd i EG rätten - åtminstone när det gäller ideella saker som inte har med att göra med att arbete, tjänster, kapital och varor ska få röra sig fritt i Europa. Lite förenklat kan man säga att Larsson driver tesen att det inte har med den europeiska unionens grundtankar att göra, om man får skriva om en vrickad fot på en hemsida som man gör helt ideellt. Nu är det inte en helt lätt nöt att knäcka ens för så högt utbildade jurister - så vad de kommer fram till får vi veta först till hösten. Får eksjöadvokaten Sture Larsson rätt, får det stor betydelse för alla ideella hemsidor som görs runt om i landet - och för vad som får skrivas på dem - och han var också optimistisk efter mötet. - De lyssnade uppmärksamt, och var mycket intresserade, säger Larsson till Nyheterna.