Kunskapshål om bronsåldern

2:14 min

Under högar av sten ligger ligger bronsåldern och ruvar på hemligheter. Men hur livet såg ut under perioden vet vi relativt lite om då få undersökningar har varit inriktade på bronsåldern. 

Av någon anledning har forskningen inte dragit sig till den här tidsperioden. Antikvarien Peter Persson på Länsstyrelsen i Härnösand berättar. 

– Det brukar vara så att forskning drar till sig annan forskning, när det har forskats om vissa områden finns det litteratur om det området och utifrån den skapas det ny forskning. En annan förklaring är att det kan vara svårt att skilja bronsåldern från stenåldern eftersom man fortsatte använda sten som redskapsmaterial. Det var inte vem som helst som hade råd att använda brons utan något som var ganska ovanligt.

Jag har hört att det finns myter och missuppfattningar när det gäller bronsåldern, stämmer det?

– Det finns många myter, en av de vanligaste är att det skall ha funnits två separata befolkningar som skall ha gått spåra via vissa typer av föremål. Men det visar sig när man tittar noga på dem att det inte finns någon skillnad mellan norr och söder eller kust och inland. 

Gravarna som finns här vid Tjärdalsbäcken utanför Härnösand, vad har ni lärt er av den?

– Det här är ett väldigt spännande område. En av gravarna är utforskade där hittade vi en ung och ganska kort man. Det gjorde även försök med dna-analys på honom men tekniken var inte så utvecklad så det gav inte speciellt mycket. Men det finns god chans att få ut mer information om det skulle göras en ny dna-analys nu. 

Vad skulle ni kunna få reda på då?

– Till exempel släktskap, senaste åren har det kommit in resultat som visar på att när jordbruket kom in till Sverige så kom också ett helt nytt folk till hela Europa från främst Turkiet. Då skulle vi kunna se om den personen som låg i den här graven tillhörde den befolkningen som kom med jordbruket eller om han hörde till den gamla befolkningen som kallas för jägare samlare.