Kronoberg

Region Kronoberg anmäler dödsfall på akuten i Ljungby

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält händelsen där en flicka som sökte vård på akuten i Ljungby tidigare i år avled. Dödsfallet var tragiskt och extremt ovanligt.

För att öka patientsäkerheten för barn som söker akut vård på natten vid Ljungby lasarett inom området barnmedicin, så har nya rutiner tagits fram, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Barn som kommer till akuten i Ljungby på kvällen och natten kommer som tidigare att få en första bedömning där. Sedan kommer alla barn att hänvisas vidare till för specialistbedömning på barnakuten vid Centrallasarettet Växjö.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska nu granska ärendet med flickan.

Region Kronoberg vill inte kommentera händelsen vidare.