Kommunikationer

Storulvåvägen stängs hela maj i fortsättningen

Länsstyrelsen har beslutat att Storulvåvägen - länsväg 1019 mellan Handöl och Storulvån - ska hållas stängd hela maj månad varje år.


Länsstyrelsen har, efter begäran av Handölsdalens sameby, beslutat att förbjuda motorfordonstrafik på Storulvåvägen, alltså allmänna vägen, länsväg 1019 mellan Handöl och Storulvån. Enligt beslutet ska förbudet gälla årligen under hela maj månad.

Området ligger inom Handölsdalens Sameby och nära renarnas kalvningsland.

Orsaken är att samebyn upplever att fler människor besöker området efter att vägen asfalterades 2008-2009 och vill därför minimera risken för störningar på vajor och deras nyfödda kalvar.

I området kan det vissa år födas upp till 4 000 kalvar.

Undantag för trafik ges till samebyn i samband med renskötsel, likaså trafik i samband med väghållningsarbete eller vid utförande av arbete i anslutning till fjällstationer och anläggningar med markupplåtelse i området där väg 1019 är närmaste tillfartsväg, enligt beslutet

I fjol vår, 2015 fattade länsstyrelsen ett liknande beslut men det hävdes av Transportstyrelsen, efter överklagande från Trafikverket.

- Jag är förvånad att nytt beslut har fattats efter vår överklagan. Som jag kan se det är det inga nya argument, säger Mats Sandgren, enhetschef på Trafikverket region mitt till P4 Jämtland som nu överväger att överklaga beslutet.