Friskola med islam på schemat planeras i Trollhättan

I Trollhättan finns planer på att starta en friskola med islam på schemat. Det är den ideella föreningen Sahan Utbildning vill det.

Utbildningsnämnden i Trollhättan ser dock helst att den här etableringen uteblir.

Nämnden gör bland annat bedömningen att konsekvensen av en ny friskola skulle betyda mindre antal elever i de kommunala skolorna, skriver Ttela.