Mobila förskolor kan införas i Karlstad

5:45 min

Det är svårt att få tag i lokaler till förskolan. Nu vill den politiska majoriteten utreda förslaget om att införa så kallade mobila förskolor som ett komplement till de ordinarie förskolorna. 

Mobila förskolor finns redan på flera andra platser i Sverige och i utredningen ska man ta del av deras erfarenheter. Tanken med de mobila förskolorna, som till exempel kan bestå av inredda bussar, är att barnen lättare ska komma ut till skog och natur. 

– Man är kopplad till en förskola på morgonen, sen åker man ut och tar med sig sina vanliga pedagoger. Sen kommer man tillbaka till ursprungsförskolan klockan 15, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn och ungdomsnämnden i Karlstads kommun. 

Är vädret dåligt är tanken att verksamheten ska hållas inne i bussen, annars är man ute på platsen där bussen befinner sig, vare sig man är i skogen, åker skridskor eller besöker museet, enligt Wikström. 

I förslaget skriver man att bristen på ändamålsmässiga lokaler till förskoleverksamheten är ett problem. De mobila förskolorna skulle kunna vara ett komplement när barngrupperna snabbt kan förändras i storlek. 

– Det förtätas så pass mycket i Karlstad och det blir längre och längre till skogen så jag tror att många skulle uppleva det som ett lyft. Man får en känsla för naturen, säger Niklas Wikström.

Utredningen ska vara klar i oktober och om det blir aktuellt att inför mobila förskolor kan det ske under nästa år.