Strömstad bäst på att panta igen

2015 pantade svenska folket rekordmycket och i Strömstad pantade man mest i väst, som vanligt.

I Västra Götaland pantades i snitt 180 burkar och flaskor per person. Allra bäst är man alltså i Strömstads kommun där snittet ligger på hela 3 255 per person. Detta förklaras av den stora andelen gränshandel som finns där.

I både Stockholm och Malmö har pantandet ökat stadigt de senaste åren men bäst bland storstäderna är Göteborg, trots att de backat något jämfört med förra året.

I snitt pantade varje svensk 171 burkar och flaskor under 2015, jämfört med 169 stycken 2014.

Sedan burkar och PET-flaskor började återvinnas för drygt 30 år sedan har antalet stadigt ökat för varje år. Och idag återvinns runt 84 procent av alla brukar och PET-flaskor.