Stödboende på hemmaplan ger många fördelar

2:26 min

Många kommuner saknar boenden för ensamkommande flyktingbarn och måste placera dem på andra håll i landet. Så har det fram till nyligen sett ut också i Arboga, men nu har kommunen startat ett eget stödboende.

– Det är ju pojkar som varit ett tag i Sverige, har bott på ett hem för vård och boende eller familjehem någon annanstans, och är redo för nästa steg.

– För det är ju tanken med stödboende, att det är nästa steg ut, säger Susanne Lundberg, verksamhetschef på individ- och familjeomsorgen i Arboga, för barn och familj.

Stödboendet öppnade i januari, och är Arboga kommuns första egna boende. Tidigare har man tvingats placera flyktingbarnen i andra kommuner, och ofta på helt andra håll i landet.

Enligt statistik som Sveriges Radio tagit fram så är Arboga den kommun i Västmanland som placerat allra flest barn utanför länet, förra året handlade det om 44 stycken.

För grannkommunerna Köping och Kungsör är siffrorna betydligt lägre.

Men nu är stödboendet med tiotalet platser igång i Arboga, och snart också ett hem för vård boende, HVB-hem, med ungefär lika många platser.

Det gör stor skillnad att ha de ungdomar man svarar för på hemmaplan, säger Susanne Lundberg. Tätare kontakt, inga långa resor, man känner personalen och har koll på hur boendet fungerar.

Hon får medhåll av Anna Gustavsson som är socialsekreterare och jobbar som så kallad barnföljare.

– Det är mycket lättare att samarbeta med fritidsföreningar, skola, sjukvård och överförmyndarnämnd. Det underlättar mycket att barnens kontaktnät och professionella finns närmare.

Reaktionerna från Arbogaborna har varit positiva, säger de. Många har hört av sig och velat skänka saker och möbler till boendet.

Det var också många som sökte tjänsterna på det nya boendet.

Och även om själva stödboendet är tänkt som tillfällig insats så ska ungdomarna ha kommit för att stanna, hoppas verksamhetschef Susanne Lundberg:

– Vi hoppas att de ska se vilken fin och trevlig stad Arboga är. Arboga kommer ju på sikt att behöva arbetskraft också, socionomer till exempel.

– Kanske någon vill bli socionom och komma och jobba här med oss så småningom. Men det även andra yrkesgrupper kommer att behövas, säger Susanne Lundberg till P4 Västmanland.