بودجه بهاری دولت، میلیاردها کرون نصیب کمون‌ها می‌کند

1:45 min

ماگدلنا آندرشون، وزیر اقتصاد، امروز بودجه بهاری را معرفی کرد و از آینده‌ای روشن برای اقتصاد سوئد خبر داد.

به گفته او،  اقتصاد کشور رو به رشد است، بیکاری کاهش می‌یابد و کمون‌ها ۱۰ میلیارد کرون برای تخصیص به مسائل رفاهی دریافت خواهند کرد.

وزیر اقتصاد در توصیف اقتصاد پیش روی سوئد می گوید که وضعیت مالی دولتی قوی تر خواهد شد و دولت در قبال وضعیت پناهجویی متعهد خواهد بود. او می گوید:«رشد اقتصادی ما نه تنها امروز، بلکه از نظر تاریخی نیز بسیار خوب است  و حتی از آلمان، بریتانیا و ایالات متحده نیز بیشتر است.»

او معتقد است که رشد اقتصادی خوب سوئد نتیجه مصرف عمومی، خانوارها و همین‌طور رشد صادرات است.

بیکاری بیش از آنچه دولت پیش‌بینی کرده بود، کاهش یافته است.

بر اساس اهداف بلندمدت دولت، قرار است تا سال ۲۰۲۰، سوئد پایین‌ترین میزان بیکاری را در حوزه اتحادیه اروپا داشته باشد.

بزرگ‌ترین پیشنهاد بودجه بهاری مربوط به افزایش تخصیص بودجه برای کمون‌هاست. کمون‌ها ۱۰ میلیارد کرون برای مصرف در مسائل رفاهی دریافت خواهند کرد.

وزیر اقتصاد به همراه پر بولوند از حزب سبز و اولا آندرشون از حزب چپ، در مقاله‌ای که در صفحه بحث روزنامه داگنس نیهتر منتشر شده است، می‌نویسند که آنها می‌خواهند در حدود ۵۰۰ میلیون کرون در طول سال جاری برای ادغام سریع تازه واردان در جامعه تخصیص دهند. به گفته نویسندگان این مقاله، اداره مهاجرت منابع بیشتری دریافت خواهد کرد و پلیس امنیت نیز با دریافت منابع وسیع‌تر، خواهد توانست تا با افراط‌گرایی بهتر مبارزه کند.