"Viktigt att lära sig svenska från dag ett"

1:22 min

Studieförbunden får 72 miljoner kronor och folkhögskolorna 25 miljoner kronor extra i regeringens vårbudget för att utbilda nyanlända i svenska.

I förra veckan berättade vi att studieförbunden i Blekinge nästan har slut på pengar för att lära nyanlända svenska.

Och regeringens satsning görs så att nyanlända ska lära sig språket så fort som möjligt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S): 

– Vi prioriterar att nyanlända ska lära sig språket för vi vet att svenska språket är nyckeln in i samhället. 

Som förstärkt satsning till Svenska för invandrare, SFI, och svenska som andra språk och språkintroduktion på gymnasiet har 40 miljoner kronor avsatts i regeringens vårbudget för att fler lärare ska bli behöriga.