Karlshamn kartlägger ungas droganvändning

Nu genomförs en enkätundersökning om droganvändning bland Karlshamns högstadie- och gymnasieelever. Den ska i kombination med analys på avloppsvattnet kartlägga droganvändningen.

För andra gången gör nu Karlshamns kommun en drogvaneenkät bland kommunens högstadie- och gymnasieelever. Den ska sedan jämföras med förra årets stora kartläggning som bland annat visade att Karlshamns niondeklassare har testat droger i högre utsträckning än genomsnittet i södra Sverige.

I går togs även sista provet där man ska analysera vilka droger som finns i avloppsvattnet.

De här två undersökningarna kommer att göras varje år för att följa utvecklingen av droganvändandet i Karlshamn.