Lärare utan stöd i diskussionen med radikaliserade

3:03 min

Lärarutbildningen ger inte lärare verktyg för att bemöta problem som exempelvis radikalisering. Och det är ett stort problem, menar Niclas Månsson, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. 

P4 Västmanland har tidigare pratat om hur lärare känner att de inte har verktyg eller motargument för att bemöta unga som visar tecken på att radikaliseras. Det är inget de får med sig från utbildningen. 

Diskussioner om demokrati, värdegrund och diskriminering tas upp när de pratar om skolans likabehandlingsplan, men i den ryms inte de här problemen, säger Niclas Månsson som är professor i pedagogik och undervisar i didaktik på MDH.

– Det här (radikalisering) kanske ligger inom det, men det är en mycket svårare problematik att bemöta, säger Niclas Månsson.  

Han tycker att lärarutbildningen inte hänger med i samhällsutvecklingen och det får konsekvenser som att lärare inte är förberedda för att bemöta problematiken med våldsbejakande extremism.

– Lärarutbildningen måste knytas mer till det omgivande samhället. Den har svårt att bemöta det som händer i framför allt mångkulturella skolor, där de här problemen uppstår lite oftare.

Ser du att det här kommer att bli en del av undervisningen i framtiden?

– Jag hoppas det. Men om det här ska bli på allvar, så måste regeringen fatta beslut om det, säger Niclas Månsson.