Så fick forskarna barnen utan uppehållstillstånd att berätta

1:29 min

För första gången har forskare lyckats komma de papperslösa flyktingbarnen nära, och tagit reda på hur deras vardag verkligen ser ut.

Genom återkommande djupintervjuer, fotografier, samtal och utflykter har man över tid vunnit barnens förtroende och tillit. Åsa Wahlström Smith är doktor i socialantropologi, en av författarna till studien och den som ofta träffat barnen.

– Det var viktigt att bygga upp en förtrolig kontakt till de här barnen, eftersom de är oerhört rädda för att bli upptäckta, säger hon.

Idag lever många tusen barn i Sverige utan papper och utan uppehållstillstånd, gömda från myndigheterna. Åsa Wahlström Smith har tillsammans med kollegan Henry Ascher frågat barnen om hur de uppfattar sin vardag, och vad som gör dem glada, ledsna och upprörda.

Istället för att gå via journaler, via vuxna eller använda standardiserade frågeformulär har man tagit sig tid att följa barnen nära, kontinuerligt och under lång tid.

- Vi följde 19 barn i skolåldern under ett och ett halvt år. Bland annat bad vi dem ta bilder på sådant som gjorde dem arga, glada, ledsna och trygga. Vi följde också med dem på utflykter och var med dem i deras hemmamiljö så mycket som möjligt, säger Åsa Wahlström Smith.

På det här sättet kunde forskarna komma barnen riktigt nära, vinna deras förtroende och på djupet ta reda på hur deras vardag såg ut.

– Barnen lever under konstant hot, dygnet runt, varje ögonblick, säger Henry Ascher. Ett av barnen i studien uttryckte sig så här; "Det är som kläder man aldrig kan ta av sig". Men vi kunde också se att barnen har en handlingsförmåga, en förmåga att möta utsattheten, säger han.
 

Källa: Bli inte hopplösa - en studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation. Åsa Wahlström Smith och Henry Ascher.