Åklagarna överklagar Vivalladomen

Åklagarna i Vivallarättegången, Christine Chi och Åsa Hiding, har nu överklagat alla domar från Örebro tingsrätt gällande Vivallarättegången - förutom livstidsdomen mot en 23-åring.

 


Det handlar om fem personer som friats eller dömts till kortare fängelsestraff.  

Åklagarna menar att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning. I överklagan skriver de bland annat att de anser att tingsrätten har missat viktiga uppgifter och varit ouppmärksam.