Riksbibliotekarien vill bevara debatten på sociala medier

Hur ska framtidens forskare kunna skapa sig en bild av hur vårt samhälle ser ut om inte sociala medier-debatter och andra onlinesamtal sparas? Det frågar sig Riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg. 

En stor del av det politiska samtalet och andra samhällsdebatter förs idag på sociala medier - men inget av det bevaras för framtiden.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg vill därför att pliktlagen ska ses över. Hur själva lagrandet skulle se ut vill Gunilla Herdenberg dock inte spekulera i, enligt Biblioteksbladet.

Pliktlagen säger i nuläget att kopior av alla elektroniska och fysiska publikationer måste lämnas till Kungliga Biblioteket, men nämner inte sociala medier.