Regionfrågan

Många negativa till storregioner enligt Sifo-undersökning

Många är negativa till att bilda storregioner i Sverige. Det visar en Sifo-undersökning som region Halland beställt.

42 procent av de ca 3400 personer i landet som tillfrågats tycker att idén med storregioner i Sverige är mycket eller ganska dålig.

I norra Sverige är det ännu fler som är emot förslaget - hela 62 procent och endast 21 procent som är för. Resterande 18 procent är tveksamma eller har ingen åsikt.

En kompletterande undersökning på länsnivå kommer att genomföras under veckan.

Det var i mars som indelningskommittén presenterade ett förslag på en ny länsindelning där det bland annat föreslogs att Jämtlands län skulle slås samman med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och bilda ett Stornorrland.