Konstnärer slåss om landstingsuppdrag

Fem konstnärer har valts ut av 85 sökande till uppdraget att skapa den konstnärliga gestaltningen i en ny matsal på Ölands Folkhögskola.

Fyra av dem ska skissa på två olika uppdrag och en av dem har fått uppdraget att lägga förslag på ett relationellt verk, det vill säga ett konstverk som man kan använda och interagera med på något sätt.

Några av av de utvalda konstnärerna är Jens Evaldsson som själv har varit konstelev på Ölands Folkhögskola, Studio Murkla från Göteborg som gör textildesign och Joanna Thede från Helsingborg som jobbar med ljusinstallationer.

Även Bo Samuelsson från Linköping är med på listan. Han har bland annat gjort ett interaktivt verk till en skola i Nacka som bygger på elevernas berättelser och mytologier kring platsen.