Ökande löneklyftor bekymrar landshövding

1:16 min

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård är bekymrad över att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar på ön.

På 20 år har lönegapet mellan kvinnor och män minskat med en procent - samtidigt går Gotland mot strömmen med en ökande löneklyfta.

- Och det gör ju mig naturligtvis väldigt bekymrad, säger Cecilia Schelin Seidegård som även är statens utredare av jämställdhet.

Vad kan man göra åt det, bortsett från att föra statistik?

- Statistiken är grunden för allting, då kan vi åskådliggöra att det finns skillnader, säger hon.

Statistiken tycker hon är särskilt viktigt för att flickor ska se vilka yrken som ger högre lön, och vilka som är låglöneyrken.

- Kvinnor har ju i hög grad kommit in i yrken som läkare och jurister, men män har inte gått över till kvinnodominerade yrken, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Läs mer om jämställdhets utvecklingen på länsstyrelsens hemsida.