Vård

Myrvikens hälsocentral kan stänga

0:50 min

Myrvikens hälsocentral i Bergs kommun kan komma att stängas. Två av läkarna ska sluta. Kvar finns en läkare på 80 procent.

Region Jämtland Härjedalen försöker rekrytera fler läkare till Myrvikens hälsocentral efter som två av de tre läkarna ska sluta. Men regionen vet att det är svårt att rekrytera och att det tar tid har man börjat titta på andra alternativ. Bland annat att utöka bemanningen i Svenstavik och göra Myrvikens Hälsocentral till en distriktssköterskemottagning.

– Det är en möjlighet att Myrviken blir en filial till Svenstavik, men jag utesluter inte att vi kan rekrytera till hälsocentralen så att den kan vara självständig, säger primärvårdschef Anna Granevärn.