Finnblicken

Lärare: Nya läromedel för nybörjare i finska innehåller för mycket svenska

3:00 min

Sedan HT 2015 får sverigefinska barn läsa finska i skolan även om de inte talar språket hemma. Nu har Skolverket publicerat nya läromedel för nybörjarundervisningen som får en del kritik.

Sedan lagändringen som trädde i kraft 1.7 2015 behöver de elever som vill läsa finska som modersmål inte ha några grundläggande färdigheter i språket.

Skolverket fick därför i uppdrag att ta fram nya läromedel eftersom elever från de nationella minoriteterna får läsa sitt språk som modersmål i grundskolan, även om de inte kan sitt språk alls och inte pratar det hemma.

Tanken är att leka med båda språken och att förmedla att tvåspråkighet är roligt.

"För mycket svenska"

Första intrycket hos några modersmålslärare i finska från Västra Götaland är att den nya läroboken Taksi ja Max som riktar sig till nybörjare i finska, innehåller alldeles för mycket svenska.

– Man kan jämföra med läromedlen i engelska, de innehåller inte alls så här mycket svenska, säger Marjo Hyytiäinen, modersmålslärare i finska.

Författaren och finskaläraren Taina Sampakoski från Kalix i Norrbotten har skrivit boken. Hon menar att tanken är att leka med båda språken, både med finska och svenska, samt att förmedla att tvåspråkighet är roligt.