BORÅS

Låga lönerna i kommunen gör det svårt att få kompetent personal

1:28 min

Borås Stad lever inte upp till sin egen personalpolitik. I Stadsrevisionens granskning har man hittat flera allvarliga brister inom kommunens verksamheter, som gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

– Det är ett väldigt starkt fokus på att hålla tillbaka lönerna. Och att göra det kan komma att straffa sig på lång sikt då man inte får den personal som man behöver för att utföra verksamheterna i staden, säger Ola Sabel som är revisionschef på Borås Stad.

Det är framförallt i yrkesgrupper där det finns en stor konkurrens om arbetskraften som Borås Stad brister vad gäller löneutvecklingen. Exempelvis för lärare och socionomer. Stadsrevisionen bedömer att Borås Stad måste höja lönenivåerna om de ska kunna leva upp till sin egen personalpolitik.

"Ryms inte inom budget"
Men istället för att rekrytera och behålla kompetent personal genom att erbjuda en högre lön, väljer Borås Stad att fokusera på att erbjuda bra villkor när det kommer till pensioner, semester, friskvård och flex. Men det är något som kringliggande kommuner redan erbjuder.

– Om man då säger att man inte går med på att höja lönerna, så får man ju problem, säger Ola Sabel och fortsätter.

– Borås Stad behöver tänka igenom vad de vill kunna erbjuda för arbetsvillkor och hur de ska bli konkurrenskraftiga, så att vi på längre sikt kan får den personal vi behöver i verksamheterna.