ENERGI

Lågt elpris ger motvind för vindkraftsägare

1:08 min

Lågt elpris i kombination med lågt pris på elcertifikat, har lett till att många ägare av vindkraftverk har det ekonomiskt tufft just nu.

En av dem är lantbrukaren Bengt Henriksson i Skephult utanför Borås, som för fyra år sedan satsade 30 miljoner kronor på att bygga ett vindkraftverk på sin mark. En satsning som hittills inte varit lönsam.

– Nu gäller det att övervintra, för jag tror att elpriset är på väg upp igen, säger Bengt Henriksson. 

Det svenska stödsystemet för förnybar energiproduktion, bygger på att elleverantörer är ålagda att köpa så kallade elcertifikat av elproducenterna.
Men just nu finns ett stort överskott av elcertifikat, vilket har lett till att priset på dem har sjunkit kraftigt. Och lågt elpris i kombination med lågt pris på elcertifikat, drabbar nu många vindkraftsägare hårt. Det säger Tomas Hallberg, på branschföreningen Svensk vindenergi.

– Många driver sin verksamhet med underskott.