Patient med leversjukdom avled - sjuhuset i Västerås kritiseras

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar sjukhuset i Västerås för att man inte har följt upp levervärdena hos en 65-årig man med misstänkt leversjukdom. Patienten avled senare.


Patienten besökte läkare när han blev sämre men fick ingen ny tid för återbesök.

Några dagar senare åkte mannen in akut och man konstaterade att han förgiftats av sin leversjukdom.

Mannen fördes då till Huddinge sjukhus för levertransplantation men det uppstod komplikationer vid operationen och patienten avled.