Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på varg

Länsstyrelsen säger nej till Lainiovuoma samebys ansökan om skyddsjakt på en varg, som i början av april setts cirka en mil från sjön Rostujavri vid norsk-svenska gränsen.

Samebyn har i sin ansökan framhållit att renarna just nu dra sig nordvästut och att en stor del är högdräktiga vajor som inte tål att jagas långa sträckor.

Men länsstyrelsen drar slutsatsen att vargen för närvarande inte orsakar allvarliga skador för rennäringen.

Analyser av vargens spillning och hår har visat att det är en hanne med finskt-ryskt ursprung.