Barnkonventionen blir svensk lag

2:52 min

Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag, den frågan har diskuterats flitigt under Barnrättsdagarna i Örebro.

Nu är det dags att ta tag i frågan om hur praktiken påverkas när FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag. I Norge blev barnkonventionen lag 2003. Anne Lindboe är barnläkare och barnombudsman i Norge sen 2012 och hon var en av föreläsarna under Barnrättsdagarna i Örebro.

– När barnkonventionen blev lag i Norge var det många som var oroliga över hur det skulle bli, säger hon, men vi ser att erfarenheterna varit positiva och att fokus på barn och barns rättigheter blivit mycket större.

Den största utmaningen i Norge har varit att få alla som arbetar med barn att omfamna lagen och hur den ska omsättas i praktiken. Därför behöver man diskutera vad det här kommer att betyda för alla som arbetar med barn menar hon.

– Men jag tror att alla i Norge idag är eniga om att det var viktigt att göra barnkonventionen till lag för barnens skull, säger Anne Lindboe.