Barn med autism kanske anmäls i onödan

1:55 min

Om skolpersonal misstänker att en elev mår dåligt kan de göra en oros-anmälan till kommunens Socialtjänst. Då får personal där undersöka hur barnet har det. Men en del skolor kanske gör såna här anmälningar som hämnd för att familjen har klagat på skolan. 

Klicka på texten för att läsa mer

Christina Gustafsson har en son med autism. Hon blev osams med skolans rektor om hur sonen hade det i skolan. Efter det gjorde skolan en orosanmälan till socialtjänsten:

- Jag var ju på sätt och vis beredd på det. Jag har hört från andra föräldrar som har råkat ut för det. Jag tog det ju mycket hårdare än vad jag trodde att jag skulle göra. Det var en väldigt obehaglig situation.

Autism- och aspergerförbundet reagerar

Att skolor gör så här är inte ovanligt, säger lagexperten Hanna Jarvad som är jurist på autism- och aspergerförbundet. Där ser de ett samband mellan att föräldrar anmäler en skola till Skolinspektionen och att skolan sen anmäler oro om eleven till Socialtjänsten.

Det kan till exempel handla om att föräldrarna har krävt att skolan ska ge bättre stöd till eleven på grund av funktionsnedsättningen och att skolan då reagerar så här:

- Vi upplever att anledningen till att skolan gör det är ett sätt att skjuta ifrån sig skulden för barnets svårigheter, säger Hanna Jarvad på Autism- och aspergerförbundet.

"Anmäler bara vid oro"

För Christina och hennes son ledde aldrig anmälan till något för Socialtjänsten la ned ärendet. Men det var en jobbig tid för familjen.

Autism- och aspergerförbundet tror alltså att det är okunskap om funktionsnedsättningen eller bråk mellan skolan och hemmet som egentligen kan vara orsaken till att skolor gör orosanmälan.

Det är företaget Utvecklingspedagogik som äger den skola som Christinas son går på. Joakim Gestberg är chef
där och han säger att skolan inte alls anmäler på grund av en konflikt:

- En anmälan görs alltid utifrån en genuin oro för barnet, säger Joakim Gestberg på Utvecklingspedagogik.