Svårt för gymnasiesärelever att få praktik

1:44 min

Det är svårt för elever som går i gymnasiesärskolan att komma ut i arbetslivet. Uppgifter från Skolverket visar att det är svårt att hitta arbetsplatser som erbjuder apl-platser, som står för arbetsplatsförlagt lärande.

– Det är svårt. I Västerås har vi många friskolor och andra aktörer som vill ha mer. Och politikerna säger att de vill få ut fler och då skickas de ju ut till samma företag som vi använder oss av, så visst är det svårt, säger Ronnie Sesone, som jobbar som yrkesvägledare i Västerås.

– När jag började med det här på 90-talet kanske man fick fem platser om man ringde tio samtal. I dag är man glad om man får en plats, säger Ronnie Sesone till P4 Västmanland.

Nästan samtliga kommuner i Västmanland där det finns gymnasiesärskola delar uppfattningen att det är svårt att hitta apl-platser till eleverna.

Det är endast gymnasiesärskolan i Fagersta som säger att de inte har några problem att ordna apl-platser.

De kommuner som har det svårt menar att konkurrensen har hårdnat med åren och att många företag har effektiviserat sin verksamhet.

– Det är mycket svårare i dag att få platser. Företagen brukar prata om att man vill ha en självgående elev, men det är inte säkert att våra elever kan vara helt självgående, utan de behöver mer stöd, säger Ronnie Sesone.

Skolverkets bestämmelser säger att en elev har rätt till 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, apl. Hur veckorna fördelas är upp till skolan.

Gustav Broman går andra året på programmet för administration, handel och varuhantering på Carlforsska gymnasiet i Västerås.

Han säger att apl:en varit väldigt betydelsefull för honom:

– Det betyder ganska mycket att man får se ute i verkligheten hur man jobbar, träffar kunder och arbetskollegor. Man får ett annat perspektiv på praktiken.

De kommunala gymnasiesärskolorna i Västerås har precis startat en grupp för att utveckla arbetet med apl-platserna.

– Vi har utsett en grupp som ska se över hur man kan utveckla arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiesärskolan, säger Karin Engström-Johansson, lärare på Carlforsska gymnasiet och med i utvecklingsgruppen.

– Vi tittar på hur vi kan utveckla vår apl så att ungdomarna på gymnasiesärskolan får en så bra och meningsfull praktik som möjligt. Vår målsättning är att eleverna så småningom, efter avslutad skolgång, ska kunna få ett jobb, säger Karin Engström-Johansson till P4 Västmanland.