Hör ett längre reportage om Bollebygds kommun avtal

5:10 min

Här är ett längre reportage om fördelningen av kostnader och intäkter när det gäller Bergadalen. Bollebygd högste politiker Peter Rosholm och vice ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden Bengt Classon kommentarar.