1,1 miljard till Skåne

1:28 min

Kommuner som tagit emot flest nyanlända är de som får mest pengar i regeringens vårbudget som presenterats idag.

På Rådhus Skåne i Kristianstad presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (s) regeringens vårbudget vid lunchtid på onsdagen.

Han pratade om regeringens satsningar på samhällsbygge, ytterligare tag för att minska arbetslösheten i Sverige och strategier för att bättre kunna ta emot nyanlända asylsökande.

- Det är helt nödvändigt, det är där vi ser de stora behoven i dagsläget. Sen kommer de här extrapengarna att fasas om så att alla kommuner och landsting får pengar utefter hur stor befolkning man har, säger Gabriel Wikström.

Vidare konstaterade Wikström att det är ett stort ansvar att ta emot ensamkommande barn och därför extra viktigt att socialtjänst, skola och tillsynsmyndigheter har resurser för att se till att barnen får hjälp och förutsättningar för att leva ett gott liv.

För Region Skånes del anslår regeringen ett tillskott på 1,1 miljard kronor per år, där merparten ska gå till de kommuner som tagit emot flest nyanlända flyktingar under senaste året.

- Skillnaden blir att det finns mer resurser som bland annat kan användas för att anställa fler lärare, sjuksköterskor eller annan kompetens som man behöver, säger Gabriel Wikström.