Skåne

Näringslivschef i Region Skåne får gå

Region Skånes näringslivschef Bodil Rosvall Jönsson lämnar sin post med omedelbar verkan. Bodil Rosvall Jönsson har varit näringslivschef för Region Skåne sedan 2012.

Anledningen till avgången är en omorganisation av avdelningen för regional utveckling. Även Jerker Bjurnemark kommer att lämna posten som chef för samhällsplanering i Region Skåne.

Enligt Mikael Stamming som är utvecklingsdirektör så kommer han istället att vara chef för avdelningarna efter omorganisationen och enhetscheferna kommer då att vara närmare honom.