Brett stödpaket ska sänka sjuktalen

3:53 min

Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Så heter regeringens och Försäkringskassans nya drive mot sjukfrånvaro. Det är satsningar över lång tid, säger Socialförsäkringsminister (S) Annika Strandhäll.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var på plats i Sundsvall i dag. På agendan stod den höga sjukfrånvaron.  

Med på konferensen fanns alla aktörer kring sjukskrivningarna; hälso- sjukvård, kommun, privata artbetsgivare, arbetsförmedling och Försäkringskassan tillsammans med regeringskansliet.

– Det har varit en intressant dag, med diskussioner hur vi ska få ned sjuktalen, säger Annika Strandhäll.

Ni har en ny satsning mot sjuktalen nu, vad skiljer denna satsning mot tidigare?

– Vi försöker se till att de satsningar vi gör innebär just att vi ska få sjuktal som håller sig låga över lång tid, inga projekt, inga kortsiktiga satsningar.

Ministern valde Sundsvall för den här träffen, den nionde sjukaste kommunen i landet, i ett län vars landsting som har den högsta sjukfrånvaron av alla landsting.

Varför tror du människor blir sjuka?

– Jag tror dels att det behövs fler händer i de här verksamheterna, skola och sjukvård med flera. Sedan finns en annan sida, det är mycket kvinnor, det finns en stor ojämlikhet i hemmen. Det här sammantaget gör att kvinnor, framförallt i familjebildande situationer, inte orkar med.

När kan man börja se effekterna av den nya satsningen?

– Resultaten ska vi kunna se nu och framåt.