Besked om skogsutbildning på Kvinnersta skjuts fram

Nu är det klart att Kvinnerstaskolans program med inriktning på skogsbruk får ytterligare en tid på sig att visa att utbildningen bör vara kvar på skolan.

Nu i eftermiddag har gymnasienämnden i Örebro möte och har då fattat beslut om att linjen får ytterligare några månader på sig att vända trenden med alltför få sökande elever.

Det är lärare och elever på Kvinnerstaskolan som vädjat om respit och att de ansvariga politikerna ska skjuta upp beslutet till valet av gymnasie är helt klart.

Centerns Per-Åke Sörman, ordförande i gymnasienämnden i Örebro säger att man lyssnat på argumenten och att det definitiva beslutet istället tas senare i vår.