Landstinget: Transparens eller minska insynen till varje pris?

5:15 min

– Vi har sett gång efter gång att ansvariga tjänstemän och politiker försöker dölja brister och misstag för allmänheten, säger journalisten. Det är en osund landstingskultur, säger politikern.

Hela dagen i P4 Västernorrland har vi talat om öppenhet och offentlighetsprincip men det är många röster som påstår att det är motsatsen som gäller inom landstinget.

De på diariet är mina hjältar men sedan finns det länsklinikchefer som inte är så intresserade av insyn

Jag tycker nog att det har blivit lite svårare att få ut uppgifter från landstinget. Särskilt på tjänstemannanivå där mycket klassas som arbetsmaterial

Jag ser det väldigt positivt. Det är viktigt för demokratin att allmänheten har insyn i vår verksamhet

Vi har sett gång efter gång att ansvariga tjänstemän och politiker försöker dölja brister och misstag för allmänheten.

Jag tycker det finns en osund landstingskultur och en attityd som inte är så öppen och demokratisk som den borde vara.

Vi har inte någon form av transparens just nu. Det döljs otroligt mycket och det är inte ett vackert klimat.

Efter fyra-nyheterna hör du flera av de här personerna och då finns också  landstingets tillförordnade kommunikationschef Malin Nyman med i studion.