Stark byggkonjunktur gynnar träindustrin

5:03 min

Det går bra för svensk träindustri just nu. Och på Edanesågen utanför Arvika har man investerat i en ny virkestork och anställt åtta personer.

Ägarna till Edanesågen, det norska företaget Moelven, har investerat 170 miljoner kronor sedan de tog över sågverket 2004. Den senaste satsningen på 17 miljoner kronor i en ny virkestork innebär att Edanesågen nyanställer åtta personer och går över till treskift för de som jobbar på själva sågverket. 

– Det känns riktigt kul att få vara med i en verksamhet som utvecklas och går framåt hela tiden, säger Jörgen Olofsson, Edanesågens VD. 

Det går bra för träindustrin i Sverige just nu. Enligt Mats Kinnwall, chefsekonom för Skogsindustrierna, så gynnas träindustrin av den starka byggkonjunkturen. 

Skogsindustrierna skriver i sin kvartalsrapport att exporten av trä främjas av den relativt svaga kronan, vilket också gynnar de svenska sågverken.

Och Jörgen Olofsson ser ljust på den svenska träindustrins framtid. 

– Vi har ju den fördelen att råvaran växer runt omkring oss. Annan mekanisk industri går ju att flytta till andra länder där kostnadsnivåerna är lägre, men skogen växer här och transporter kostar pengar. Sätter vi in moderna maskiner och förbättrar vår effektivitet, så har vi alla möjligheter att utveckla den här branschen till en mycket bra framtid, säger Jörgen Olofsson, VD för Edanesågen. 

Edane är en liten ort utanför Arvika, och Edanesågen har i dagsläget 91 anställda. Företaget har funnits sedan mitten av 1800-talet och fungerade fram till mitten 1990-talet som enbart sågverk, men för att klara av konkurrensen och effektivisera produktionen har Edanesågen breddat sig.

I mitten av 1990-talet började Edanesågen att hyvla, 2009 började man att tryckimpregnera och förra året startades en anläggning för grundmålning.

– Det gör att vi kapar transportkostnader. Våra kunder är norska bygghandlare. De köper in hela sortimentet och vill ha hyvlat, tryckimpregnerat och grundmålat på samma lass, säger Jörgen Olofsson.

Det gör att Edanesågen kan leverera direkt till kunden utan några mellanlager.  

Den tekniska utvecklingen har gått framåt, från att ha varit ett ganska manuellt arbete, till att vara nästan helt automatiserat. 

– Det är ju ganska högteknologiskt i dag, med datorer, mätramar och scannrar. Det var inte alls den omfattningen när jag började här, då hade vi en gammal ramsåg här, säger Fredrik Nykvist som har jobbat på Edanesågen i över tjugo år.