SCB häpnade över gotländska sexbrottsstatistiken

3:26 min

Antalet anmälda sexualbrott på Gotland var så häpnadsväckande att man på Statistiska Centralbyrån ställde sig frågan om siffrorna kunde stämma.

Gotland har brottsanmälningar som så kraftigt avviker från rikets genomsnittssiffror att de alltså på Statistiska Centralbyrån trodde att något var fel, förklarar Sofia Nordström det tillägg som länsstyrelsen gjorde för att förklara det så kraftigt avvikande antalet anmälda sexualbrott.

I "noten" under statistiken för kriminalitet står: År 2014 anmäldes ett ärende med många sexualbrott; sexuellt övergrepp, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

Det är alltså den stora härvan som ledde fram till en på Gotland rekordstor rättegång kring sexuell posering som gör att Gotland skenar ifrån riket när det gäller den brottstypen.

Det handlar om 1 103 anmälda sexualbrott på Gotland under 2014 - att jämföra med 60 under 2005, eller 84 under 2010.

När Gotland skall jämföras med riket omvandlas dock siffran till en "antal per 100 000 invånare"-siffra, på 1 930 anmälda sexbrott. Motsvarande siffra för riket är 216.

Den kraftiga skillnaden fick SCB att kontakta Brottsförebyggande rådet, säger Sofia Nordström.

Den nya könsuppdelade statistiken från länsstyrelsen har precis kommit från tryckeriet och visar bland annat löneskillnader mellan män och kvinnor på Gotland.

Skriften heter "Kön spelar roll" - länsstyrelsens nya statistik över kvinnors och mäns liv på Gotland.