Ökat flyktingmottagande präglar vårbudgeten

6:30 min

För att möta de stigande kostnaderna för flyktingmottagandet satsar regeringen 31 miljarder kronor i ett extra tillskott i år till området migration, i den vårbudget som presenterades idag.

Siv Jivesand, som är ideellt engagerad i föreningen Flyktinghjälp i Arvika, välkomnar migrationssatsningen.

– Jag tycker att det är väldigt bra att man börjar tänka, sent omsider, att det behövs pengar in för att hjälpa dem som finns i Sverige. Och jag har mina egna idéer om hur pengarna kan användas på bästa sätt, säger hon.

Hur tycker du att man borde prioritera?

– Jag har hållit på i tre år frivilligt, och kan se var det fattas. Det är fel från starten, för när de precis kommer till Sverige måste det finnas någon som fångar upp dem och ger dem ett startpaket med kläder, barnvagn, allt som behövs så de klarar sig några månader. Det gör att vi som håller på med det här frivilligt istället kan jobba mer med integration, att bli deras faddrar eller guider och lära dem om det svenska samhället på en vänskapsnivå. Sedan behöver också alla som bor lite avsides busskort, för att ta sig in till en stad eller samhälle och kunna bli integrerade. För det är inte så lätt.

De sammanlagda kostnaderna för migration och integration kommer att ligga högt de närmaste åren, men regeringen ser det som en tillfällig kostnadspuckel som sen kommer att sjunka igen. Därför ger man tillfälliga extrapengar och inte permanenta höjningar.

Den största delen av de 31 extra miljarderna för migration i år går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande och till statsbidrag till kommuner och landsting. Det finansieras bland annat genom att biståndet minskas med fyra miljarder.

Regeringen utvidgar även traineejobben till att även omfatta nyanlända, och låter länsstyrelserna ta över ansvaret från Migrationsverket för att organisera sysselsättning för asylsökande för att till exempel stärka kunskaperna i svenska. Tanken är att tidiga insatser för flyktingar ska bli mer lokalt anpassade.

När det gäller migrationen så lyfter socialdemokratiska riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson från Värmland hellre fram den permanenta höjningen av statsbidragen till kommunerna med tio miljarder kronor, från nästa år, för att stärka skola och omsorg i spåren av det ökade antalet flyktingar.

– Vi gör ju välfärdssatsningar, om vi tittar på de tio miljarderna är 372 miljoner kronor riktade till Värmland. Det här är viktiga pengar för att stärka välfärden, och det kommer också på sikt att innebära en massa nya jobb. Och de kommuner som har tagit ett stort ansvar, som har gjort en heroisk insats, premieras nu.

Men vårbudgeten får också kritik från flera håll. Till exempel från Lärarförbundet, som upprörs över att regeringen minskar en lågstadiesatsning med 650 miljoner kronor och minskar en specialpedagogiksatsning med 100 miljoner, och dessutom senarelägger upprustningen av skollokaler och utemiljöer för en halv miljard.

Lars Mejern Larsson svarar på kritiken:

– Det måste man ta på allvar. Men det kan vara just nu, i det extremläge vi har att hantera. Det handlar om att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten, det är det största mål vi har. Och i den jobbagendan handlar det om investeringar och utbildning, och skolan är en jättenyckel i det, så det måste man ta på allvar, men det här är ett sätt att hantera det nu tillfälligt.

Några av de andra punkter som ingår i vårbudgeten är 250 miljoner kronor mer till polisen för en ökad arbetsbelastning och 33 miljoner för att klara fler avvisningar, att kommuner som har fått många nyanlända får 100 miljoner till nya skollokaler.

Att alkoholskatterna höjs så att en stor burk starköl blir ungefär 25 öre dyrare, att rutavdraget utvidgas till att även gälla visst trädgårdsarbete, flytt- och it-tjänster och att en skattereduktion för reparation av vitvaror i bostaden införs.

Centerpartistiska riksdagsledamoten Daniel Bäckström, också från Värmland, är kritisk mot vårbudgeten.

– Det här är ett förslag som innehåller för lite i förhållande till de stora utmaningar som finns. Inte minst vad gäller behovet av en snabbare och enklare integration. Man ser att tudelningen ökar på arbetsmarknaden. Det enda positiva jag ser är att man gör en utvidgning och breddning av rutavdragen, vilket i sig är för lite, men det är en början och det är väl det enda som är positivt för företagsamheten, säger Daniel Bäckström.